Pomoc prawna jednostkom samorządu terytorialnego

Pomoc prawna jednostkom samorządu terytorialnego

  • stała obsługa prawna – doradztwo prawne na co dzień, reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi.
  • sporządzanie dokumentów – tworzenie pism procesowych, projektów umów oraz opinii prawnych.
  • zastępstwo procesowe – reprezentacja w sądach, mediacjach i postępowaniach pojednawczych.
  • porady prawne – konsultacje w sprawach związanych z działalnością samorządów
  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl