Prawo cywilne

Prawo cywilne

  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku ze szkodami osobowymi, majątkowymi, uszkodzeniem zdrowia, mienia, utratą najbliższych osób, błędami medycznymi, wypadkami komunikacyjnymi, czy naruszeniem dóbr osobistych,
  • sprawy z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, m.in sprawy o zniesienie współwłasności, naruszenie i przywrócenie prawa własności, czy posiadania, służebności (np. droga konieczna, służebność przesyłu), zasiedzenie,
  • eksmisja, sprawy odszodowawcze przeciwko gminom z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego uprawnionemu, dochodzenie zaległych czynszy najmu oraz odszkodowań za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego,
  • zobowiązania, zawarcie/unieważnienie umowy, odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, kary umowne, zwrot zadatku, prawo ostąpienia od umowy, nieważność czynności prawnych, wszczynanie postępowania egzekucyjnego celem wyegzekwowania zasądzonych świadczeń;
  • sprawy spadkowe: stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, zachowki, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia
  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl