Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

  • alimenty, pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z małoletnimi, miejsce pobytu małoletniego; zmiana prawomocnego rozstrzygnięcia sądu rodzinnego,
  • rozwód, separacja, alimenty od byłego małżonka, korzystanie ze wspólnego lokalu; podział majątku wspólnego małżonków; zwrot nakładów na majątek wspólny, czy osobisty; ustalenie nierównych udziałów w majątu wspólnym,
  • ubezwłasnowolnienie; opieka, kurate
  • rozwody
  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl