Prawo karne

Prawo karne

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, zarówno w I, jak i w II instancji oraz postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym,
  • sporządzanie apelacji i zażaleń, prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia. występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, czy oskarżyciela prywatnego,
  • sporządzanie wniosków w ramach postępowania wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl