Prawo administracyjne postępowanie przed sądami administracyjnymi

Prawo administracyjne postępowanie przed sądami administracyjnymi

  • sprawy z zakresu prawa budowlanego – doradztwo i reprezentacja w kwestiach związanych z inwestycjami budowlanymi, uzyskiwaniem pozwoleń, sporami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego.
  • sprawy podatkowe – pomoc prawna w zakresie interpretacji przepisów podatkowych, reprezentacja w sporach podatkowych, doradztwo przy optymalizacji podatkowej.
  • prawo administracyjne – postępowanie przed sądami administracyjnymi, reprezentacja w sprawach dotyczących decyzji administracyjnych, odwołania od decyzji organów administracyjnych.
  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl