Ile kosztuje rozwód ?

ile-kosztuje-rozwod-kancelaria-adwokacka-wloclawe

Jednym z pierwszych pytań, zadawanych przez osoby składające papiery rozwodowe jest, ile kosztuje rozwód? Rzetelne oszacowanie kosztów postępowania sądowego, pozwala na przygotowanie się na tego typu proces, szczególnie, gdy będzie on rozłożony w czasie.

Osoby składające pozew o rozwód muszą uwzględniać to, że wszystkie związane z tym działania, wymagają uiszczania ustalonych odgórnie opłat. Pierwszą z nich jest obowiązkowa opłata sądowa zgodna z artykułem 26 ustawy 1 pkt 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Składany do sądu pozew o rozwód kosztuje 600 zł. Kwotę tę uiszcza strona, która decyduje się na złożenie pozwu, czyli powód. W przypadku, gdy obie ze stron decydują się na rozwód bez orzeczenia o winie, sąd po uprawomocnieniu się wydanego wyroku, powinien zwrócić połowę opłat sądowych. Gdy orzeka się rozwód z winy jednego z małżonków, osoba ta jest zmuszona do pokrycia wszystkich kosztów sądowych związanych z danym postępowaniem.

Ile kosztuje rozwód? Wsparcie kancelarii adwokackiej

Coraz więcej powodów składających pozew o rozwód decyduje się na skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Ich wsparcie jest nieodzowne na każdym etapie sprawy rozwodowej, szczególnie, gdy jest ona skomplikowana i wymagająca przedstawienia wielu wniosków dowodowych. Jednym z podmiotów, który oferuje pomoc w sprawach rozwodowych, jest Kancelaria Adwokacka Włocławek Adwokat Joanna Karolak. Jesteśmy w stanie udzielić specjalistycznych porad z zakresu prawa opiekuńczego, rodzinnego, a także cywilnego, w tym w kwestii rozwodów i alimentowania, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Wsparcie, które oferuje Kancelaria Adwokacka Włocławek Adwokat Joanna Karolak, wymaga poniesienia kosztów związanych z uczestniczeniem w rozprawie, przygotowywaniem pism, odwoływaniem się od ewentualnego wyroku czy też gromadzeniem potrzebnych materiałów dowodowych.

Opłata od pozwu i zniesienie kosztów postępowania sądowego

Wyrok rozwodowy, wydany przez sąd, zawiera także dokładne oszacowanie wszystkich kosztów postępowania. Strona przegrywająca, czyli uznana za winną rozpadu pożycia, musi zwrócić stronie wygranej koszty postępowania. W ich zakres wchodzi opłata od pozwu, jak również wynagrodzenie dla pełnomocnika niewinnego małżonka, którym może być Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Karolak. Należy mieć na względzie, że strony, które zgodnie wniosły pozew o rozwód, bez orzekania o winie i skorzystały z pomocy prawnej, mogą liczyć na zniesienie kosztów zastępstwa procesowego. Oznacza to, że każda ze stron płaci za swojego pełnomocnika w indywidualnym w zakresie. W przypadku, gdy sąd orzeka rozwód z winy obojga małżonków, do kosztów rozprawy rozwodowej należy doliczyć około 300 zł. W sprawach o rozwód można ubiegać się o zwolnienie od kosztów postępowania. Tego typu sprawy przyjmuje Pani Adwokat Joanna Karolak. To wsparcie dedykowane osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Koszty związane ze sprawą rozwodową są ustalone odgórnie w znowelizowanych ustawach, zawartych w Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Rodzinnym oraz Opiekuńczym. Należy brać pod uwagę także dodatkowe, nieprzewidziane wydatki, gdy wnioskuję się o rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron.

 

Leave A Reply

  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl