Author: Joanna Karolak

wyrok-laczony-wloclawek-kancelaria-joanna-karolak

Czym jest wyrok łączny?

Wiele osób zastanawia się, czym jest wyrok łączny? Jest to zasądzona, pojedyncza kara stosowana wobec osób, którym udowodniono popełnienie kilku przestępstw, za które zostali oni skazani.  Prawo nie przewiduje możliwości odbywania kilku wyroków, w ustalonym odgórnie horyzoncie czasowym. Oznacza to, że osoba, która została wielokrotnie skazana z tytułu toczących się wobec niej postępowań, może otrzymać […]
Read more
Zasady umarzania postępowania karnego z urzędu

Zasady umarzania postępowania karnego z urzędu

Poznając zasady umarzania postępowania karnego z urzędu można uniknąć odpowiedzialności za różnego typu przestępstwa. To rozstrzygnięcie wydawane przez sąd, w toczącym się postępowaniu.  Osoby, wobec których toczy się postępowanie karne, mogą liczyć na jego umorzenie, posiłkując się treścią artykułu 17 Kodeksu Postępowania Karnego. Można przyjąć, że nie rozpoczęte postępowanie karne, jak również te już wszczęte, […]
Read more
Najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu

Najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu

Warte poznać najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Wiedza ta stanowi ochronę przed sprzeniewierzeniem posiadanych przez współmałżonka dóbr wspólnych.  W trakcie składanie pozwu o rozwód czy też orzeczenia o separacji, warto zadbać o podstawowe kwestie, dotyczące spraw materialnych danej rodziny, by zapobiec sytuacji sprzeniewierzenia majątku w trakcie trwania sprawy […]
Read more

Opieka osobista nad dzieckiem a płacenie alimentów

Osoby, które po rozwodzie decydują się na branie czynnego udziału w wychowaniu swojego potomka, często rozważają kwestię opieka osobista nad dzieckiem a płacenie alimentów. Problem ten dotyczy możliwości obniżenia świadczenia alimentacyjnego z uwagi na trud wychowawczy i wkład finansowy, poniesiony na poczet małoletniego ze strony rodzica, fizycznie nie mieszkającego z dzieckiem przez 24h / dobę.  […]
Read more

Rozwód – w jakich sytuacjach można go otrzymać ?

Osoby planujące zakończenie zawartego związku małżeńskiego, często poszukują odpowiedzi na pytanie – rozwód w jakich sytuacjach można go otrzymać? Należy pamiętać, że złożenie pozwu o rozwód nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem związku małżeńskiego. Podjęcie decyzji o definitywnym zakończenia związku małżeńskiego może wynikać z różnych przyczyn. Najczęściej jest to różnica charakterów, nałogi bądź też zdrada jednego […]
Read more
prawo-karne-kancelaria-wloclawek-karolak

Sprawy karne – kancelaria adwokacka

Sprawy karne dotyczą, zarówno przestępstw określanych mianem ciężkie, jak i wykroczeń stanowiących naruszenie obowiązującego prawa. Każda osoba oskarżona o czyn karalny ma prawo do obrony.  Sprawy karne zgłaszane do naszej Kancelarii Adwokackiej stanowią znaczną część wszystkich prowadzonych przez nas działań na rzecz zgłaszających się do nas klientów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że prawo […]
Read more
alimenty_nieplacenie_przestepstwo

Niepłacenie alimentów traktowane jako przestępstwo

W polskim prawie niepłacenie alimentów traktowane jako przestępstwo, Niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla strony uchylającej się od tego obowiązku. Osoba niepłacąca alimentów może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej i traktowana jako przestępca. Ustalone w wyroku rozwodowym bądź też na podstawie orzeczenia wydanego przez Sąd Rodzinny alimenty na rzecz małoletnich dzieci bądź też niewinnego […]
Read more

Rozwód z wyłącznej winy małżonka a alimenty

Użytkownicy forów internetowych, traktujących o zagadnieniach z zakresu prawa, często poszukują informacji związanych z tematem rozwód z wyłącznej winy małżonka a alimenty. To kwestia, która w szczególności interesuje osoby przygotowujące się do rozpraw rozwodowych z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Rozwód jest rozwiązaniem legalnie zawartego związku małżeńskiego na drodze sądowej, na żądanie jednego bądź […]
Read more
ile-kosztuje-rozwod-kancelaria-adwokacka-wloclawe

Ile kosztuje rozwód ?

Jednym z pierwszych pytań, zadawanych przez osoby składające papiery rozwodowe jest, ile kosztuje rozwód? Rzetelne oszacowanie kosztów postępowania sądowego, pozwala na przygotowanie się na tego typu proces, szczególnie, gdy będzie on rozłożony w czasie. Osoby składające pozew o rozwód muszą uwzględniać to, że wszystkie związane z tym działania, wymagają uiszczania ustalonych odgórnie opłat. Pierwszą z […]
Read more
  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl