Prawo rodzinne

Najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu

Najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu

Warte poznać najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Wiedza ta stanowi ochronę przed sprzeniewierzeniem posiadanych przez współmałżonka dóbr wspólnych.  W trakcie składanie pozwu o rozwód czy też orzeczenia o separacji, warto zadbać o podstawowe kwestie, dotyczące spraw materialnych danej rodziny, by zapobiec sytuacji sprzeniewierzenia majątku w trakcie trwania sprawy […]
Read more

Opieka osobista nad dzieckiem a płacenie alimentów

Osoby, które po rozwodzie decydują się na branie czynnego udziału w wychowaniu swojego potomka, często rozważają kwestię opieka osobista nad dzieckiem a płacenie alimentów. Problem ten dotyczy możliwości obniżenia świadczenia alimentacyjnego z uwagi na trud wychowawczy i wkład finansowy, poniesiony na poczet małoletniego ze strony rodzica, fizycznie nie mieszkającego z dzieckiem przez 24h / dobę.  […]
Read more

Rozwód – w jakich sytuacjach można go otrzymać ?

Osoby planujące zakończenie zawartego związku małżeńskiego, często poszukują odpowiedzi na pytanie – rozwód w jakich sytuacjach można go otrzymać? Należy pamiętać, że złożenie pozwu o rozwód nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem związku małżeńskiego. Podjęcie decyzji o definitywnym zakończenia związku małżeńskiego może wynikać z różnych przyczyn. Najczęściej jest to różnica charakterów, nałogi bądź też zdrada jednego […]
Read more
alimenty_nieplacenie_przestepstwo

Niepłacenie alimentów traktowane jako przestępstwo

W polskim prawie niepłacenie alimentów traktowane jako przestępstwo, Niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla strony uchylającej się od tego obowiązku. Osoba niepłacąca alimentów może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej i traktowana jako przestępca. Ustalone w wyroku rozwodowym bądź też na podstawie orzeczenia wydanego przez Sąd Rodzinny alimenty na rzecz małoletnich dzieci bądź też niewinnego […]
Read more

Rozwód z wyłącznej winy małżonka a alimenty

Użytkownicy forów internetowych, traktujących o zagadnieniach z zakresu prawa, często poszukują informacji związanych z tematem rozwód z wyłącznej winy małżonka a alimenty. To kwestia, która w szczególności interesuje osoby przygotowujące się do rozpraw rozwodowych z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Rozwód jest rozwiązaniem legalnie zawartego związku małżeńskiego na drodze sądowej, na żądanie jednego bądź […]
Read more
  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl