Rozwód z wyłącznej winy małżonka a alimenty

Użytkownicy forów internetowych, traktujących o zagadnieniach z zakresu prawa, często poszukują informacji związanych z tematem rozwód z wyłącznej winy małżonka a alimenty. To kwestia, która w szczególności interesuje osoby przygotowujące się do rozpraw rozwodowych z orzeczeniem o winie jednego z małżonków.

Rozwód jest rozwiązaniem legalnie zawartego związku małżeńskiego na drodze sądowej, na żądanie jednego bądź też obojga małżonków. W obowiązującym prawie rozwód i śmierć małżonka są podstawą do zakończenia trwającego związku małżeńskiego. Należy pamiętać, że rozwód może być orzeczony, jeśli zostaną spełnione określone w prawie warunki. Musi to być trwały, jak również zupełny rozkład pożycia. Osoby zdecydowane na zakończenie związku małżeńskiego mogą wybrać rozwód bez orzekania o winie, a także ten z wyłącznej winy jednej ze stron. Sąd, po przeanalizowaniu materiałów dowodowych, może rozwiązać małżeństwo z wydaniem orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków lub też z uznaniem winy obu stron. Z uwagi na powyższe, strony postępowania często zastanawiają się, czy w przypadku rozwodu z wyłącznej winy małżonka, druga strona może liczyć na alimenty.

Rozwód z wyłącznej winy małżonka a alimenty – przesłanki do otrzymania wsparcia finansowego

Kwestia przyznawania alimentów po rozwodzie z wyłącznej winy jednego małżonka, jest uregulowana w przepisach prawnych, szczególnie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Ma tutaj zastosowanie artykuł 60 § 2 KRO. Przyznanie alimentów po rozwodzie ma miejsce, gdy jedna ze stron zostaje uznana za winną rozkładu pożycia, a także w przypadku, gdy rozwód wiąże się ze znaczącym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozkładu pożycia. Otrzymanie alimentów po rozwiązaniu małżeństwa wymaga przedstawienia od niewinnego małżonka dowodów na to, że jego sytuacja materialna, w wyniku rozwodu, ulegnie drastycznie negatywnej zmianie. Przygotowując odpowiednie argumenty świadczące za tym, warto skorzystać z pomocy specjalistów jak Kancelaria Adwokacka Włocławek Adwokat Joanna Karolak. Wsparcie prawnika przydaje się, zarówno na etapie gromadzenia dowodów o wyłącznej winie za rozpad małżeństwa jednej ze stron postępowania, jak również w batalii o przyznanie alimentów po rozwodzie.

Wniosek lub pozew o alimentowanie po rozwodzie – zasady składania tych dokumentów

Osoby przygotowujące się do rozpraw rozwodowych z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, powinny mieć na uwadze, że sąd samodzielnie nie orzeka o przyznaniu alimentów niewinnemu małżonkowi. Konieczne jest sporządzenie odpowiedniego pisma. Jest nim wniosek małżonka niewinnego, w którym dowodzi on o pogorszeniu swojej sytuacji majątkowej, a także ryzyku życia w niedostatku, a nawet ubóstwie. Wniosek o alimentowanie małżonka nie musi być sporządzany samodzielnie. Tego typu usługi można powierzyć specjalistom jak nasza  Kancelaria Adwokacka Włocławek Adwokat Joanna Karolak. Służymy fachową poradą w temacie doboru treści wniosku, jak również przedstawienia dowodów na ewidentne pogorszenie sytuacji materialnej niewinnego małżonka. Osoba ubiegająca się o alimenty po rozwodzie może także złożyć stosowny pozew, już po jego orzeczeniu. Obowiązek alimentowania małżonka po rozwodzie nie jest ograniczony czasowo. Ustaje on po zawarciu przez małżonka niewinnego kolejnego związku małżeńskiego.

Przyznanie alimentów po rozwodzie z winy jednego z małżonków wymaga dopełnienia wielu formalności. Z uwagi na powyższe, warto zwrócić się o pomoc do adwokatów, którzy pomogą zgromadzić potrzebne dowody, jak również wystosować odpowiedni wniosek bądź pozew.

Leave A Reply

  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl